Webbased Software VOffice Beveiliging

Financiele Dienstverlening

Banken en verzekeringsmaatschappijen voeren een voortdurende strijd om de gunst van de cliënt. Bijna dagelijks worden nieuwe producten of diensten gelanceerd. Daarnaast leiden de marktontwikkelingen als globalisatie, kostenreductie, afnemende ICT-budgetten en nieuwe wetgeving tot herstructureringen bij uw eigen organisatie. Veel software mist de flexibiliteit om met deze veranderingen om te gaan. De financiële sector heeft software nodig die deze continue veranderingen en aanpassingen ondersteunt en stuurt. Voffice levert die software.

Zekerheid met Voffice
Binnen elke logistieke organisatie neemt het artikel een centrale plaats in. Met de artikelclassificatie van Voffice legt u de basis voor het op een eenduidige wijze rubriceren, vastleggen en uitwisselen van productgegevens. Geclassificeerde artikelbestanden geven u de mogelijkheid uw interne en externe informatievoorziening te structureren en te optimaliseren. Het belangrijkste resultaat is de eenduidigheid in communicatie omtrent de eigenschappen en structuur van een artikel tussen de verschillende schakels in de keten. Dit voorkomt fouten in uw logistieke proces. In Voffice kunt u dan ook een uitgebreide artikelbeschrijving vastleggen. Met de draadloze scanner beheert u alle artikelen vlot en nauwkeurig. De handterminal vertelt u precies wat u moet bijbestellen, controleert leveringen en helpt u bij de inventaris.
Voorbeeldtoepassingen:

  • Historie opvragen; vooral in een verzekeringsomgeving is het belangrijk een status van een polis of dekking vanaf een specifieke datum te kunnen reconstrueren
  • Vastleggen polismutaties
  • Weergave achterstallige betalingen
  • Automatische premieberekening
  • Schaderegistratie

Rekenwerk
Ook in de verzekeringsbranche is automatisering een onmisbaar hulpmiddel om te komen tot een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Om uw klanten en relaties goed van dienst te zijn, moeten opgeslagen gegevens gemakkelijk te raadplegen zijn. U wilt immers altijd en overal alle gewenste overzichten kunnen produceren. Daarnaast is ook de snelheid van zakendoen enorm toegenomen. Niet alleen als gevolg van automatisering, maar ook door het toenemende gebruik van Internet. Als u uw klanten goed wilt adviseren over hun financiële toekomst, dan vereist dat het nodige rekenwerk. Is een kapitaalverzekering wel een goed idee? Zijn de risico's voldoende afgedekt? Als verzekeringsmaatschappij verlangt naar een informatiesysteem dat uw business processen optimaal ondersteunt. Een uitgebreide klant-, verzekerings-, schade-, polis- en financiële administratie zijn de belangrijkste hoofdgroepen. Voffice voorziet hierin en is bestemd voor de gehele range van schade-, levens-, zorg- en pensioenverzekeringen.

Voffice is een complete applicatie, die voorziet in de automatisering van alle binnen de financiële dienstverlening voorkomende werkzaamheden. De branchespecifieke functionaliteiten zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met deskundigen uit de markt en zijn gebaseerd op jarenlange ervaring van Voffice in de verzekeringsbranche. Als producttechnisch marktleider biedt Voffice echter méér dan de doorsnee softwarepakketten.


Referenties

Referenties van Vict Informatici

LEVGroep Logo
Nieuws

Volg het nieuws over Vict Informatici

Social Media

Vict Informatici is te volgen op Social Media

Contact

Vul hieronder uw gegevens in om contact met ons op te nemen.

Contactgegevens

Vict Informatici
Postbus 555
5600 AN Eindhoven
Stratumsedijk 20
5611 ND Eindhoven
Vict Informatici
T: 040 - 23 23 300
F: 040 - 23 23 301
E: info@vict.nl

Blijf op de hoogte!