Webbased Software VOffice Beveiliging

Uitgeverijen en Drukkerijen

De rol van de uitgever in de kenniseconomie is bijzonder belangrijk. De behoefte van "kenniswerkers" is om op het juiste moment de juiste informatie te hebben. Hoewel veel uitgevers de mond vol hebben van het gebruik van Internetsoftware, houden zij nog altijd vast aan de traditionele manier van uitgeven. Dat geldt trouwens voor de gehele grafische industrie. Zij kent een enorme achterstand wat betreft de ontwikkelingen op ICT-gebied. Dit is úw kans om de trend te zetten in de uitgeversbranche!

Toekomstscenario met Voffice
Voffice biedt gemoduleerde functionaliteiten specifiek voor de uitgeverij ten behoeve van het registreren, calculeren, plannen, fiatteren, publicitair begeleiden van boeken, tijdschriften, folders, losbladige uitgaven, etc. Binnen de uitgeverij staan de klanten en projecten centraal. Voffice voor de uitgeverij is daarom georganiseerd rondom de twee overeenkomstige kerngebieden relaties en projecten. Het product is erop gericht planning, productmanagement, marketing, relatiebeheer en backoffice processen te optimaliseren. Door middel van de geïntegreerde database zal onderhoud van gegevens aanzienlijk verminderen. Gegevens kunnen met Voffice opgeslagen, verwerkt, geanalyseerd en gerapporteerd worden en zijn altijd en overal direct oproepbaar! Dit maakt het erg eenvoudig om gegevens voor planning en facturering actueel te houden. U hebt continu een overzicht van de voortgang van uw orders. Voffice houdt u volledig op de hoogte en begeleidt u en uw leveranciers vanaf de manuscriptfase tot aan het einde van de levenscyclus van een werk.

Voffice is een complete applicatie, die voorziet in de automatisering van alle binnen de uitgeverij voorkomende werkzaamheden. De branchespecifieke functionaliteiten zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met deskundigen uit de markt en zijn gebaseerd op jarenlange ervaring van Voffice in de uitgeversbranche.

ICT-last uit handen
In het verleden hadden veel uitgeverijen hun eigen drukkerijen. Die drukkerijen hebben ze losgelaten. Echter, hun internetinitiatieven willen ze maar al te graag zelf blijven ontwikkelen en uitvoeren. Dat is vreemd, want er zijn goede initiatieven in de markt die de "last" van de techniek van de uitgever kunnen overnemen. Er liggen kansen genoeg als het gaat om een dergelijke samenwerking met leveranciers van ICT-voorzieningen en hoogwaardige business software. Zij weten immers wat er kosteneffectief mogelijk is. Bijvoorbeeld Voffice van Vict Informatici. Voffice levert u een optimale ICT-ondersteuning zodat u zich voor 100% kunt bezig houden met de kernactiviteiten van uw uitgeverij.

Als producttechnisch marktleider biedt Voffice echter méér dan de doorsnee softwarepakketten.


Referenties

Referenties van Vict Informatici

LEVGroep Logo
Nieuws

Volg het nieuws over Vict Informatici

Social Media

Vict Informatici is te volgen op Social Media

Contact

Vul hieronder uw gegevens in om contact met ons op te nemen.

Contactgegevens

Vict Informatici
Postbus 555
5600 AN Eindhoven
Stratumsedijk 20
5611 ND Eindhoven
Vict Informatici
T: 040 - 23 23 300
F: 040 - 23 23 301
E: info@vict.nl

Blijf op de hoogte!