Webbased Software VOffice Beveiliging

Zakelijke Dienstverlening

Ook in de zakelijke dienstverlening is automatisering een onmisbaar hulpmiddel om te komen tot een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Deze branche is onder te verdelen in een aantal subsectoren, waaronder uitzendbureaus, accountants- en administratiekantoren en onderzoeks- en adviesbureaus op gebieden als reclame, rechtskunde, planologie en elektrotechniek. Dienstverlenende organisaties handelen vanuit een klantgedachte. Alles rondom de klant en het project dient nauwkeurig geregistreerd te worden. Opgeslagen gegevens dienen altijd en overal gemakkelijk te raadplegen zijn. Omdat zakelijke dienstverlening in hoge mate mensenwerk is, speelt het persoonlijke contact een grote rol. Uw werkzaamheden vereisen daarom een adequaat softwaresysteem dat ondersteuning biedt aan alle voorkomende nevenactiviteiten. Dat geeft u de mogelijkheid om zich te richten op uw kerncompetenties. Binnen de zakelijke dienstverlening levert Voffice geïntegreerde totaaloplossingen waarbij alle relevante elementen worden afgedekt.

Compleet Systeem
U wilt een geïntegreerde oplossing die snel operationeel is? Software die laagdrempelig is, gebruiksvriendelijk en inzicht geeft in uw bedrijfsvoering? Voffice is erop gericht planning, productmanagement, marketing, relatiebeheer en backoffice processen te optimaliseren. Door samenvoeging van data uit de verschillende modules bent u in staat een betere service te bieden aan uw klanten. Het systeem koppelt automatisch de beschikbare klantgegevens, wat leidt tot complete, persoonlijke overzichten. Zo wordt eilandvorming van informatie vermeden. Voffice is een compleet business management systeem met bescherming tegen inconsistenties, dataverlies en ongeautoriseerde toegang. Onderhoud van gegevens wordt aanzienlijk verminderd. Gegevens kunnen met Voffice opgeslagen, verwerkt, geanalyseerd en gerapporteerd worden en zijn altijd en overal direct oproepbaar! Dit maakt het erg eenvoudig om data voor planning en facturering actueel te houden. Met Voffice hebt u continu een overzicht van uw voortgang.

Branchevoordelen

  • Vermindering van operationele kosten door afslanking van het proces;
  • Transparantie door consequente en up-to-date informatie over project- en orderstatus;
  • Overzicht door uniforme werkwijze;
  • Duidelijke managementoverzichten maken het bewaken, analyseren en bijsturen van processen eenvoudiger;
  • Veel mogelijkheden om koppelingen te leggen met andere software;
  • Voffice sluit goed aan op de dagelijkse praktijk, maakt het werk efficiënter en klantvriendelijker doordat de kans op fouten kleiner wordt;
  • Er bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van éen centrale database, waardoor u gegevens maar eenmalig hoeft in te voegen.

Voffice is een complete applicatie, die voorziet in de automatisering van alle binnen de zakelijke dienstverlening voorkomende werkzaamheden. De branchespecifieke functionaliteiten zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met deskundigen uit de markt en zijn gebaseerd op jarenlange ervaring van Voffice in de zakelijke dienstverlening. Als producttechnisch marktleider biedt Voffice echter méér dan de doorsnee softwarepakketten.

Richard Ponjee, Eindhoven365 (www.eindhoven365.nl)
Door de alom bekende bezuinigingen in de overheidssector worden ook wij steeds meer gedwongen tot een efficiëntere tijdsbesteding. Gelukkig helpt Voffice ons daarbij. Zo kunnen we bijvoorbeeld veel sneller en vollediger rapporteren. Met Voffice hebben we altijd en overal zicht op wat er in de organisatie gebeurt. Bovendien betalen we een vaste prijs zodat we nooit verrast worden door onverwachte kosten. En de medewerkers van Vict Informatici zijn erg betrokken bij wat we doen. Dat bevordert de samenwerking.


Referenties

Referenties van Vict Informatici

LEVGroep Logo
Nieuws

Volg het nieuws over Vict Informatici

Social Media

Vict Informatici is te volgen op Social Media

Contact

Vul hieronder uw gegevens in om contact met ons op te nemen.

Contactgegevens

Vict Informatici
Postbus 555
5600 AN Eindhoven
Stratumsedijk 20
5611 ND Eindhoven
Vict Informatici
T: 040 - 23 23 300
F: 040 - 23 23 301
E: info@vict.nl

Blijf op de hoogte!