Webbased Software VOffice Beveiliging

Zorg en Welzijn

Doorzichtigheid, afstemming en focus zijn essentieel bij het procesgericht besturen van de zorg. Deze branche heeft te maken met een zorgbehoefte die groeit naar 7 dagen x 24 uur. Overheidsbudgetten worden gekort en de overheid stelt hoge eisen. Er is dan ook een sterke tendens zichtbaar richting efficiencyverbetering. En dus staat de zorgsector aan de vooravond van een uitbestedingshausse. Ook wat betreft ICT. Voor de bedrijfsvoering van zorginstellingen is het belangrijk ICT zó te organiseren dat deze de primaire processen effectief ondersteunt.

Compleet Systeem
Zorginstellingen kennen vaak meer dan éen werkproces. Ze bieden meerdere werksoorten als product aan. Vaak wordt de registratie van deze werkprocessen apart vastgelegd. Dit leidt tot eilandvorming. De informatie over een cliënt die van meerdere producten gebruik maakt raakt verspreid. Hierdoor is het moeilijk snel een overzicht te krijgen van de geleverde zorg per cliënt. Zeker wanneer men bij verschillende organisaties diensten en producten afneemt. De ideale situatie zou ontstaan wanneer deze organisaties vanuit hun disciplines gebruik maken van een centraal softwareprogramma. Hierin zijn alle cliëntgegevens vastgelegd inclusief de registratie van de hulpverlening zoals de instelling die voor ogen heeft. Zo kunnen meerdere werkprocessen (voor meerdere organisaties tegelijkertijd) centraal ondersteund. Voffice voorziet hierin. Door als zorgaanbieder voor samenhang te zorgen in een keten met andere aanbieders kan een "zorgcontinuüm" worden gerealiseerd. En dat is waar uw cliënten om vragen.

Voffice ontzorgt
De kern van de huidige zorgregistratie is dat het indicatieorgaan, de zorgaanbieder en het zorgkantoor digitaal informatie uitwisselen. Voffice maakt het mogelijk snel en eenvoudig informatie te verkrijgen over onder andere:

  • Het aantal cliënten dat een zorgaanvraag heeft
  • De indicaties die zijn afgegeven
  • De budgetten per cliënt
  • De cliënten die in zorg zijn
  • De duur van de zorgverlening
  • De cliënten waarvoor de geïndiceerde zorg nog niet beschikbaar is
  • Personeelsplanning (bijvoorbeeld dag- en nachtdienst)

Speciaal voor de zorg en welzijnssector hebben wij de website welzijnonline.nl ontwikkeld. Hier kunt u zien hoe Voffice zich heeft gevestigd in de IT van de welzijnssector.

Marleen van Eijndhoven, directrice LEVgroep (www.levgroep.nl)
Op het gebied van onze interne sturing kunnen we Voffice inzetten bij de prestatieverantwoording. Zowel van medewerkers, per team als van leidinggevenden. Maar ook de uren- en verlofregistratie zijn met Voffice altijd voor iedereen inzichtelijk,' volgens Marleen van Eijndhoven. Pluspunten die maken dat mensen prettiger werken in de organisatie, maar bijvoorbeeld ook dat de LEVgroep betere resultaatafspraken kan maken met gemeentes. 'Met Voffice is alles aangepast aan onze manier van werken en is niet onze manier van werken aangepast aan het systeem.' Voor Marleen van Eijndhoven is dit het grootste voordeel van de software van Vict. Maatwerk dus en per afdeling zijn er oplossingen die daar werken. Maar wel met een goede structuur die bewaakt wordt en zonder 'wildgroei'.


Referenties

Referenties van Vict Informatici

LEVGroep Logo
Nieuws

Volg het nieuws over Vict Informatici

Social Media

Vict Informatici is te volgen op Social Media

Contact

Vul hieronder uw gegevens in om contact met ons op te nemen.

Contactgegevens

Vict Informatici
Postbus 555
5600 AN Eindhoven
Stratumsedijk 20
5611 ND Eindhoven
Vict Informatici
T: 040 - 23 23 300
F: 040 - 23 23 301
E: info@vict.nl

Blijf op de hoogte!