Webbased Software VOffice Modules

Personeel en Organisatie (HRM)

Uw personeel is de drijfkracht achter uw organisatie. Uw werknemers maken het verschil tussen het wel of niet efficiënt functioneren van uw bedrijfsprocessen. Over het algemeen zijn uw medewerkers bereid hard voor u te werken, zolang u zich ook voor hen in wilt zetten. En dus streeft uw organisatie naar een hoge mate van tevredenheid onder het personeel. Aan het personeelsbeleid worden dan ook steeds hogere eisen gesteld. De toenemende vraag naar managementinformatie zorgt voor een extra administratieve druk op uw personeelsafdeling. Voffice creëert een stevig fundament voor uw personeelsmanagement (HRM).

Inzicht in organisatie d.m.v. organogram
De module P&O biedt u verscheidene statistieken die u zicht geven op de status en veranderingen van uw onderneming. U kunt hier onder meer organisatiediagrammen, de leeftijdsopbouw van medewerkers en verloop- en beoordelingsgegevens vinden. Vanuit het organogram kunt u bijvoorbeeld direct zien welke personen deel uitmaken van welke afdelingen op welk niveau. Tevens bestaat de mogelijkheid informatie op te vragen over de soorten dienstverbanden en de begin- en einddatum.

Pro-actief beleid
Door middel van continue registratie, rapportage en analyse brengt Voffice de volledige opbouw van het (ziekte)verzuim binnen uw organisatie direct in kaart. U signaleert vroegtijdig trends en bent in staat om pro-actief te handelen. Zo kunt u effectief bijdragen aan het terugdringen van het verzuim in uw organisatie. Daarnaast beschikt Voffice over een automatische signaleringsfunctie voor werknemers die hun uren niet accuraat dan wel te laat hebben ingevoerd.

Diversiteit aan mogelijkheden
De mogelijkheden van de module zijn zeer divers. Op elk gewenst moment biedt de module Personeel & Organisatie actuele gedetailleerde personeelsgegevens én ondersteunende informatie met betrekking tot personeelskosten, ziekteverzuim, tussentijdse beoordelingen en training/coaching. U kunt de taakverdeling in uw organisatie nauwkeurig in de gaten houden, nieuwe taken en opdrachten toewijzen en de gehele workflow via de betreffende site volgen. Verzoeken voor vrije dagen en vergoeding van onkosten kunnen online worden ingediend. Potentiële werknemers voert u zelf in of ze melden zich via internet. De informatie is vervolgens direct beschikbaar voor de afdeling personeelszaken. De sollicitatie kan zo via een geautomatiseerd systeem in behandeling worden genomen.

Vergroot de betrokkenheid bij uw bedrijfsprocessen
Naast het aanbod van de traditionele P&O-functies, zorgt Voffice er ook voor dat al uw medewerkers via internet toegang hebben tot uw informatiesysteem. Een systeem van functieomschrijvingen en beveiligingsniveaus maakt het mogelijk alle medewerkers, partners, resellers en klanten te betrekken bij de bedrijfsprocessen. Zo kunt u vooraf nauwkeurig bepalen wie toegang krijgt tot bepaalde delen van het systeem en wie veranderingen aan kan brengen in informatie.

Submodules:

 • Arbeidsvoorwaarden (primair en secundair)
 • Registratie van persoonlijke werknemersgegevens
  • Functieomschrijving
  • Saliering
  • Periodieke beoordelingen
 • (Ziekte)verzuimregistratie
 • Training/ couching
 • Vacatures

Voor sommige organisaties bied(en) alleen de bovengenoemde functionaliteiten al een uitkomst, andere nodigen voor hun bedrijfsvoering een uitgebreider pakket. Voffice kan daarom voor iedere organisatie met elk budget een passende oplossing bieden. Indien u meer wilt weten over onze overige modules dan staat onze helpdesk graag voor u klaar!


Referenties

Referenties van Vict Informatici

LEVGroep Logo
Nieuws

Volg het nieuws over Vict Informatici

Social Media

Vict Informatici is te volgen op Social Media

Contact

Vul hieronder uw gegevens in om contact met ons op te nemen.

Contactgegevens

Vict Informatici
Postbus 555
5600 AN Eindhoven
Stratumsedijk 20
5611 ND Eindhoven
Vict Informatici
T: 040 - 23 23 300
F: 040 - 23 23 301
E: info@vict.nl

Blijf op de hoogte!