Voffice online software

Jouw werkplek gericht op jouw branch

Voffice online software

Jouw werkplek gericht op jouw branch

branche icons voffice Eindhoven

Voffice is branchegericht en voorziet de automatisering van de veel voorkomende werkzaamheden binnen een bedrijf. De branche specifieke functionaliteiten zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met deskundigen uit de markt en zijn gebaseerd op jarenlange ervaring van Voffice. Als product technisch marktleider biedt Voffice echter méér dan de doorsnee softwarepakketten.

Zorg en welzijn:

Zorginstellingen kennen vaak meer dan éen werkproces. In de ideale situatie zouden deze organisaties gebruik maken van een centraal softwareprogramma.

In Voffice zijn cliëntgegevens vastgelegd inclusief de registratie van de hulpverlening zoals de instelling die voor ogen heeft. Zo kunnen meerdere werkprocessen (voor meerdere organisaties) centraal ondersteund worden.

Facilitaire diensten:

Voffice is een complete applicatie, die voorziet in de automatisering van alle binnen de facilitaire dienstverlening voorkomende werkzaamheden.

De branchespecifieke functionaliteiten zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met deskundigen uit de markt en zijn gebaseerd op jarenlange ervaring van Voffice in de facilitaire dienstverlening. Voffice biedt meer dan het doorsnee softwarepakket.

Financiele Dienstverlening:

De financiële sector heeft software nodig die deze continue veranderingen en aanpassingen ondersteunt en stuurt. Voffice levert die software.

Banken en verzekeringsmaatschappijen voeren een voortdurende strijd om de gunst van de cliënt. Bijna dagelijks worden nieuwe producten of diensten gelanceerd. Voffice heeft de flexibiliteit om met deze veranderingen om te gaan.

Groothandel en Detailhandel:

Efficiënt en rationeel aankopen en verkopen, bestellen, leveren, verzenden en factureren; dergelijke processen vormen de spil bij een groothandel.

Alles draait om snelheid en informatie. Om concurrerend te blijven dient u uw klanten flexibiliteit te bieden. Hoe speel je in op ontwikkelingen in de branche zoals voorraadoptimalisatie, verhoging van de servicegraad, artikelclassificatie en schaalvergroting? Voffice groeit mee!

Makelaardij en Onroerend goed:

Een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering is onmisbaar om uw klanten en relaties goed van dienst te zijn. Opgeslagen gegevens moeten gemakkelijk te raadplegen zijn.

Als professioneel makelaar wil je snel alle gewenste overzichten kunnen produceren en is de snelheid van zakendoen enorm toegenomen. Voffice is de juiste ondersteuning.

Uitgeverijen en Drukkerijen:

Binnen de uitgeverij staan de klanten en projecten centraal. Voffice is daarom georganiseerd rondom de twee overeenkomstige kerngebieden relaties en projecten.

Voffice is erop gericht planning, productmanagement, marketing, relatiebeheer en backoffice processen te optimaliseren. De software geeft een overzicht van de voortgang van uw orders.

Zakelijke dienstverlening:

Zakelijke dienstverlening is mensenwerk met vooral persoonlijk contact. Voffice biedt ondersteuning aan alle voorkomende nevenactiviteiten.

Alles rondom de klant en het project dient nauwkeurig geregistreerd te worden. Voffice zorgt er voor dat opgeslagen gegevens altijd en overal gemakkelijk te raadplegen zijn.

Voffice sluit aan op de dagelijkse praktijk, maakt het werk efficiënter en klantvriendelijker
doordat de kans op fouten kleiner wordt en de doorloopsnelheid wordt vergroot

Gebruikers kunnen meer inzicht krijgen in de processen en de status daarvan

Voffice integreert de ondersteuning van meerdere processen in éen systeem

Er bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van éen centrale database,
waardoor u gegevens maar eenmalig hoeft in te voegen

Managementrapportages maken het bewaken, analyseren en bijsturen van processen eenvoudiger